Allah Arye Mutuku Kwepdeiamuk

Weik deiyoknye Allah el si Yahwe arye 'Eden mutuku Noutamak wiamuk wa ara, talibuka fil donamle' tenen, elce kwepdeiamuknye dobuka awa windam deibuk. Kejadian pasal 2. 15

Jembatan Eipomek ke Pamek

Share