Scenic View

"NUN KAYAPU NANG LIK YUPU WEBSITE ALUME"

Nun Allah yupu seklamap nang arye awebsite lik yinipnalum nang ati, telebe nyapsiabe. Ara nun Allah yupu sekenyab nang arye nun lik nang/Eipo website akunum memepmabce nun mutuku ulul ning ap, nun yupu ap, tonda nun asik poto abisik dongopmasibaba ati dipdenamlume.

1. Nun lik nang Website akunum memepmasiabe.

 2. Nun mutuku Allah yupu mot ara kum dongopmabe. Ara winitalak, kaset dongobuka mp3 ton dongona kum atie. Buk nirya se tenepmap ning ara, aminyan firibuka Allah yupu mot ton dongopnamabe.

3 Nun adongopmap foto ara, Ibu kota pos Eipomek ning ap tonda yuk talye poto ton dongopmabe.

4. Film Yesus ara, nun ton kum ati kum dongopmabe. Bukni, nun nirya patanmasil ara, Flim Yesus ton lik yupu arye dongoptipye tenepmabe.

5. Tonda awebsite ara, Minop nang winilamik ning ap mot selamik ning ap ton dongopnamabe.

6. Allah yupu PB ap PL ap  awebsite dongopnamab ati dilena telebe.

Share