Titus Yupu

Telepe, nun Allah arye lyepsuk nang Lik yupu nyalamap nang ati telep nyapsiyape. Tonda abisik ara, Buku Titus pasal 1 ayat 1-4 dongobap ati yinipnamlulume.

 1

\s Paulus birye, "Telebe" nyana ati, nyabuk yupu .

  Telebe, na mi Tituso, an ap, neika Yesus Kristus dib tenebupu buk, kanye talima dukdongobsuk ati, na mi koprop atonun ulyamnye anti, na Paulus arye asurat sekeibkine. Na Paulus bira, Allah el amutam unirye, el yupu uk kekebuka, el pil uk donune. Yesus Kristus arye, 'Na yupu dobuka peterelbanamle' tenen, wibdeipnuk ura, 'Allah arye ‘Lyepnamne' tenen, wibdeiamuk ninye ara, 'Elti weik arye dib tenepnamak' tenen, pil donune. Tonda aninye arye, 'Allah el dipkoprop yupu weik arye kelbiknamak' tenen, pil donune.

 Allah el yupu ara, moubuka kekebibye deice arye, Allah el fung uk ulye to uk, diksukum uk ubtipye.

  Allah arye tilila yupu fia kum nyalule. Aning-aning kabul kum kwepdeiamuk talak ara, “Bola kopbuka fia kam una deiyok ning aripnamsine,” nyabuka nyalilamsuke. 'Nun nirya arye, kanye teniltona kum aryuk, dipkoprob fia kam un ning arenamsil' tenen, dib tenebuka dina uk unyape. Wininyaba deice ara, nun dib tenen ning ap, kel bikinyab ning ap, ulule. Yuk deiyok ton kume.

  Nun Lyena Deiyoknye Allah arye, “Wininalyame,” nyabdeipnuk deice arye, Allah el yupu dobuka peterelbalamse.

Allah arye ‘Fia teleb talak, atalak ani’ tenebuka wibuk talak uk, na peterelamsa deice arye, el yupu lak kibdeibsuke. Na Paulus birye nyapkine.

  4  Ara, Tituso anda, dib tenelyama anya arye, nami koprop atonun ulyame. Nuni Allah ap, Yesus Kristus nun Lyena Deiyoknye ap, sik bitinye, bico tenesirikirye, sik kanye aniryuk talye melisirikce ning ap, kanye deibuka teleb uk una ati arisirikce ning ap, 'Fia wininamkil' tenen, Allah morokunune.

Allah yupu buku.gif
Share