Dip Kanye Yayuk Yupu

Pentakosta nyalamik sum akunum ubukop ura, Yesus tukak mutuku menop ulamuk talak melibuka neika balamik nang ara, tonok aik uk bulubuka wekmek. 2. Bukni, anoutam talak talye karen  im tam arye lelim weik nyabukce, kumanya weik dolamle atonun ubukba kekebik. 3. Alelim weik nyabuk ning ara, adip aryuk sik wekmek aik fum tam yanuka wekukce dingnibuk. Winibukba sik yuk awekmek nang arye dipdeyik ura, uku buk winiryuk dipnulya ati sinarya panalamle, atonun winibuk, ara sik nong deice ap kisok deice ap, ara uku buk arye singapna tangapna kinmokba eibik. 4 Winibukce sik kanye talim fum tam ara, Allah Dip Kanye wekuka langdibuk ura, sik aning dopropmek nang ara, deiyok koubuka yuk-yuk mutuku nang yupu deice arye nyanmek, ara Allah Dip Kanye arebukba dopropmek touk, sunubuka yupu nyanmek.

Man Holding Scroll[1].jpg
Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.