Fia Kam Un Mek

Tonok sum ton weik sum ati din yupda banmek, ara sirya sum  fia weik mambul sum tenelamik sum arye Yesus tikukce nyabuk. "Anggun kekepnuse. Yatanye do nirya mek pataplya ati nadam yalirye mek dinamle. Yata ninye do nirya nati dip tenebicop ura, aminyan ara, mek pu doplirye langdibuka balamle atonun, aninye sik talima noutam arye, fia kam una deiyok ning ara, mek pu doplirye balamle atonun fia sik talima nouatam kam un ning arye wininamle. Yesus arye nyabuk. Yohanes 7.37-38

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.