Allah Yupu Seklamak Nang Yupu

Abisik ara, Allah yupu seklamak nang sik nong ara, sekab ati bahasa indonesia ap, bahasa inggris ap dem uk dongobape, nun yupu kum terjemahan kibape.

nery soll.JPG
Share