Kitab Bilangan, pasal 1,2,3,4,5,6,7,8,9,15,16,17,36.
\c 1
\s 'Israel ninye sik yupa yata barye  unyak do?' tenen, bikna ati, minop deiyok koun ning ati, nukik yupu
\p
\v 1 Ura, Israel ninye Mesir mutuku noutam daulamik ani, amutuku batakuka ninye fia kum ulamik mutuku, Sinai mutuku noutam arye keteng tamun bitinye deice arye balamika ani, wala bitinye etetanggal tonok akunum kibuk ura, Allah si Yahweh arye Musa dam yanuka nyabuk. Ara, pata mutuku si ara, Sinai mutuku noutam, Allah ap ninye ap eldana ati, tenda arye dolamik aik domik aik pum tam, Allah arye Musa biti yanuka nyabuk yupu ara ani.

\v 2 Musa an ap, Harun ap anggunce, Israel yala ninye sik yupa yata barye  unyak do?' tenen, si sekna ati fil dopnamdurume. Ara, Israel ninye sik yala nirya aunyak touk, anang arye deibikba, dadeipdanin yanganyak nang, anoutam arye sik deibik mapu nirya ara, nukrumunce, sik si seknamrurume.
\p
\v 3 Ara mitik mapu nirya ara kum bukni, mapu ara, keteng tamun dua puluh tahun arye dipdongobuka, eitam nang ara, yin talen nang kipnamting  ati, sik si seknamrurume. Ara, yala yuk-yuk yupa aunyak  touk, sik si nirya seknamrurume.

\v 4 Israel yala ninye bukni, yupa yala yuk-yuk ulalum touk bukni, ayupa talena ati deiyok nang tonok-tonok, yuk-yuk wipdeipnamrume, Winipdumunye ura, sik anang arye, anggun melina ati, anggun neika Israel yala nang si seknamrurume.

\v 5 Israel ninye yala yuk-yuk unyak noutam arye, sik deiyok kibuka talena ati, wipdeibik deiyok nang ap, tonda, Musa an  ap, Harun ap, Israel ninye sik si sekna ati, wipdeipminba, sik ap apil donamlum nang sik si lake lepnukine.  Ara, Israel yala nang, yala yuk-yuk deiyok kibik nang sik si ara, ani. Ruben yala nang arye deibiknye, el si Siedeur birye deiamuk mi, el si Elisur deiyok kibuk.
\p
\v 6 Simeon yala nang arye deibiknye, el si Surisyadai, el mi Selumiel birye deiyok kibuk.
\v 7 Yehuda yala nang arye deibiknye, el si Aminadap, el mi Nahason birye deiyoknye kibuk.
\v 8 Isakar yala nang arye deibiknye, el si Suar, el mi Netanel birye deiyoknye kibuk.
\v 9 Zebulon yala nang arye deibiknye, el si Helon, el mi Eliap birye deiyoknye kibuk.
\p
\v 10 Tonda, Yusuf yala nang arye deibikba, dadeipdanin yangalamik nang noutam bukni, Efrahim yala nang arye deibiknye, el si Amihud, el mi Elisama deiyoknye kibuk. Manasye yala nang arye deibiknye, el  si Pedasur, el mi Gamaliel deiyoknye kibuk.
\v 11 Benjamin yala nang arye deibiknye, el  si Gideoni, el mi Abidan deiyoknye kibuk.
\v 12 Dan yala nang arye deibiknye, el si Amisadai, el mi Ahiser deiyoknye kibuk.
\v 13 Asyer yala nang arye deibiknye, el  si Okran, el mi Pagiel deiyoknye kibuk.
\v 14 Gad yala nang arye deibiknye, el si Rehuel, el mi Eliasaf deiyoknye kibuk.
\v 15 Naftali yala nang arye deibiknye, el si Enan, el mi Ahira deiyoknye kibuk.
 

 

 

 

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.