Fil Minopce Dopnamap Ning

 Nun asek namap yupu ara, Deiyok pinbarye ning buk mambul ning website bisik dongopnamab ati nun nirya bikna telebe. Ara Lik yupu arye seknamabe:

  • Alkitab   Ketengban  yupu arye Lik yupu seknamabe. Ara,  Perjanjian lama ap perjanjian  baru seknamabe.
  • Tonda Uk deiyok ning el si ara, Avin flu dalam bahasa ketengban arye bahasa Lik seknamabe.
  • Tonda Uk ayala-ayala talin ati pak Sims birye Ketengban yupu arye sekamuk ning ara, dangubuka Lik yupu seknamabe.
  • Tonda Audio nyalamak ning ara mot ati rekam kibuka mp3 dongolamak ning ara nun aminyan ton dongopnamabe.
  • Tonda Butaksarah/ buta huruf buku Pak Sims Omban  arye Ketengban yupu arye sekamuk  babye dangubuka Lik yupu seknamabe..
  • TondaGambar/ poto-poto  Eipo mutuku ap tonda
  • poto2 lain ara ninye do fil don poto do nirya abisik dongopnamabe.
  • Tonda minop ning wisi nang winilamik ning babye Lik yupu ap Indonesia yupu dongopnamabe.

                                               Allah yupu buku

Share