I Tesalonika Yupu

Telepe Jemaat Lik Yupu nyalamap nang ati telepe nyabsiyape. abisik ara, buku 1 Tesalonika  pasal 2:1-7  dongop siyape, yuk sum ara nirya dongopnamape.

Tesalonika ninye diba tenelamik ning ati, Paulus birye Allah ati,

“Telebe” nyabuk yupu

2 Allah moronyab talak nirya ara, anggun ti tenepsibirye, Allah ati, “Telebe” nyabuka, anggun ti Allah morosenyabe.

  Nuni Allah moronyab talak nirya ara, anggun ulamlum ning nirya tupa tenenyape. Tenenyab ning ara, ani. Ara, anggun diba tenelulum deice arye pil dolulum ning ap, yuk nang ati bico tenelulum ak arye melilamlum ning ap, anggun pi  dobuka, pil dolulum ning ap, tupa tenenyape.

Anggun da, 'Nun weik Deiyoknye Yesus Kristus, elce dip koprop melinamsil' tenen, kanye lamabuka elti dina uk umunya deice arye, pil batakna kum aniryuk, fia pi deibuka pil dolulume.

 Nun weit yapu atonun nango, nun kele. Allah arye fia bico tenesulule. Elce, anggun ti wiamsuke.

 Elce anggun ti wiamsuk nang laka ubuk ura, kel kibupu deiyok ara, nunce anggun ti peterelamsupu

ura, Allah el laka teleb yupu anggun dam yayuk talak ara, talye yupu deice aryuk kum yayuke. Aning kumde. Nunce anggun ti, Allah el laka teleb yupu ninye lyena yupu peterelamsupu talak nirya ara, Allah El Dip Kanye arye, el mikip weika arye aryamsuk ning ap, nun ti melilamsuk buk, kanye bokoltona kum aryuk, ‘Ayupu ara, fia dip koprop ubnamle,’ tenelamupu ning ap deice arye peterelamsupu. Ati, nun kele, Allah arye anggun ti, 'Na mapu unamake' tenen, wiamsuke. Tonda, anggun ap neika  ulamupu talak noutamak arye, anggun melina ap, kel kina ap ati, winilamupu ning nirya ara, anggun akunum elilamsulumce kel bikamsulume.

 6 Nun ap, Yesus Kristus ap, winilamupu ning nirya eliamlumce kel bikamlume. Winitalak akunuma, nun winilamupu ning ap, Yesus winilamuk ning ap, anggun babye, atonun winilulume. Anggun diba tenelamlumba yuk nang arye, ikin ning weika arye anggun nong deice delilamik.

Winilamik bukni, anggun kanye imun kanye bona ap, ikin ning ap, ulamsuk bukni, anggun batakna kum, Allah el laka teleb yupu ati, kanye deibuka dololamlume. Allah El Dip Kanye arye, finfin kililamsuk buk, kanye deibuka Allah yupu dololamlume.

Winilamluma ati  ara, yuk mutuku nang sik kel bikna ati, winipmanto nang ululume. Ara, sik propinsi Makedonia tam diba tenebuka unyak nang ap, propinsi Akaya tam diba tenebuka unyak nang ap arye, anggun Tesalonika mutuku ninye ulalum ning elilamikce, kel bikamike.  

Share