Yakobus Yupu

             5

Sisin ninye bona weik talinyak nang dib tenena kum unyak ati wenebuk yupu,

Ura, anggun diba tenena kum arye, sisin ninye bona weik talilulum ninye ululum nang ara, na nyapnusin yupu ara moubuka kekeplulume. Anggun fia ikin ning aminyan winipnamsil ning ati, kanye imun kanye bopmunce, malye nyabuka weik arye engenamlume. 

 2  Aning-aning nirya dekna weik arye dekuka na tenen delilalum ning ara, akunum lyubuke. Anggun fia teleb ongon aling ara singe ap, kiririma ap arye akunum dipropsuke. Anggun Kat ning, dekna weik ning, emas ap, perak ap ara, ‘Na tenen’  deiamlum bukni sisilya burubuk ura, akunum malye ubuke.

  3  Anggun dekna weik ning sisilya ubuka deice arye, “Anang ara malye nang,” nyabuka, sise kiepnamsile. Tonda, uku buk arye ngelum-ngelum abuka delamle to uk, asisilya atonun ubuk ning arye, anggun nong fia uk dina uk unamsile. Winida sirya daknamle talak noutam arye akunum unyape.

Awinipsilye talak noutam arye, anggunce, ‘Aning nirya, na uk talipnamne. Aning ara, naning’ tenen, moubuka deililamlum ning ara, fia malye ululume.

 

Man Holding Scroll.jpg
Share