Nukna Ning

Adongopmap ning ara, video atau nukna ning Yakup ap Yusuf ap Musa ning dongopmap ati kukuka kekena telebe. Ara nun lik yupu ton kum memebupu ati melayu papua yupu arye dongopmabe.

Share